Liquify

Liquify

När man som jag plötsligt kan få för sig att göra saker som ligger långt utanför egna kompetensens ramar så får man ibland vara beredd på att korrigera de fel som uppstår. Jag och modell Jessika gjorde kläder och annat i plastsäck. En del poser fick plasten att puta ut lite dumt, då är det bra att photoshop finns! Med verktyget liquify kan man flytta konturer och områden vilket gör att formen på en klänning kan justeras. Det gäller dock att veta hur det ska se ut på det nya utrymmet som skapas…

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *