Klienter

Bland de företag och organisationer jag levererat bilder till vill jag gärna särskilt nämna KIM, Hexagon Metrology, Google, HSB, Medialaget, ICA, Smycka, Lindholmen Science Park, Älvstranden Utveckling, Lindex, Limit, SAAB, Hydro, Stena Fastigheter, Phillip Morris, Nordic Events, Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget, Sveriges Radio.